Ons bedrijf, dat actief is op het gebied van de productie van metalen slangen en componenten, houdt zich volledig aan de 14001-normen voor milieubeheersystemen en draagt verantwoordelijkheid voor een duurzame toekomst. In het besef van deze verantwoordelijkheid gaan ons management en al onze werknemers de volgende verplichtingen aan, gebaseerd op het principe van milieubescherming en duurzaamheid:

Voortdurende verbetering: We zijn vastbesloten om onze milieuprestaties voortdurend te verbeteren door onze activiteiten uit te voeren in overeenstemming met de doelstellingen voor duurzame ontwikkeling.

Circulaire economie: We ondernemen proactieve stappen om afval te minimaliseren en de waarde van grondstoffen te behouden en opnieuw in de productcyclus op te nemen.

Invloedcontrole: We controleren voortdurend de milieueffecten van onze activiteiten en nemen de nodige maatregelen om deze effecten te minimaliseren en te beheersen.

Naleving van wetgeving en normen: We handelen in strikte naleving van alle relevante wettelijke voorschriften en ISO 14001-normen voor milieubeheer.

Bewust gebruik: We hanteren een duurzaam consumptiemodel door efficiënt, bewust en zuinig om te gaan met energie en andere natuurlijke hulpbronnen.

Natuurlijk erfgoed Het is onze taak om een leefbare en evenwichtige omgeving na te laten aan toekomstige generaties door de rijkdommen die de natuur ons biedt te beschermen.

Training en bewustwording: We ondersteunen de verspreiding van milieubewustzijn in de hele samenleving door milieutrainingen te geven aan onze werknemers, zakenpartners en leveranciers.

Cultuur en participatie: Terwijl we de vorming van een duurzame milieucultuur binnen het bedrijf stimuleren, streven we naar een actieve deelname van onze werknemers aan milieuactiviteiten.

Met deze toezeggingen gaan we vastberaden verder, zowel om ons leiderschap in de sector te behouden als om onze verantwoordelijkheden ten opzichte van de natuur en de samenleving na te komen.